Hvordan kontakte oss Pris informasjon for gjester Bilder av havna Generell informasjon
Hva er hemmeligheten ved den dovne, honningsøte vellyst som fyller et menneske den første dag av en båtreise? Eidsvåg Småbåtforening, ble stiftet av interesserte småbåtfolk den 16. 11. 1972. Gjennom en lang prosess med søking etter egnede lokaliteter, avklaring med grunneiere og godkjenning av stat og kommune, kunne man i 1979 starte fyllingen av moloen på Vollahaugen 500 meter vest for Eidsvåg sentrum.